15. HRVATSKI
ONKOLOŠKI
KONGRES

Hrvatska liječnička komora dodjelila je bodova za sudjelovanje na  15. hrvatskom onkološkom kongresu.

– za aktivno sudjelovanje: 15

– za pasivno sudjelovanje: 10

Prijava Vaših podataka, u svrhu prijave za HLK bodove moguća je tijekom registracije.

Bodovi će biti dodjeljeni sudionicima koji su sudjelovali na predavanjima, a praćenje aktivnosti vršit će se putem akreditacija i korisničkog logina koji će biti kreiran za svakog sudionika, te prati ulaske i izlaske s predavanja.

*** Bodovi će se dodjeljivati sukladno potvrđenim i plaćenim kotizacijama, a na temelju finalnog obračuna do 60 dana nakon kongresa

NEWSLETTER PRIJAVA

Pretplati se na HOK-ov newsletter kako bi se informirao o svim kongresnim aktivnostima i novostima!